Bạn không thể mở tệp PowerPoint khi tải trên e-mail hoặc website và liên tục nhận được thông báo “If you trust the source of this presentation, click Repair”.

ạn không thể mở tệp PowerPoint khi tải trên e-mail hoặc website và liên tục nhận được thông báo “If you trust the source of this presentation, click Repair”.

Nguyên nhân: PowerPoint không thể đọc tệp (.ppt, .pptx) hoặc không thể mở bản trình bày đó có thể do Office đã chặn tệp (.ppt, .pptx) vì lý do bảo mật.

Giải pháp: Bạn có thể mở tệp đó bằng cách bỏ chặn bảo mật trong PowerPoint.

– Bước 1: Truy cập PowerPoint Options

– Bước 2: Chọn nhóm Trust Center – Trust Center Settings

– Bước 3: Bỏ chọn “Enable Protected View for files originating from the Internet” trong PowerPoint

Hoàn thành việc bỏ chế độ bảo vệ đối với tệp tin có nguồn gốc từ Internet, bạn đã có thể mở lại tệp tin (.ppt, pptx) có nguồn gốc từ Internet.

Phương pháp này hoàn toàn có thể áp dụng đối với tất cả phiên bản Office.

X
Đặt hàng xong sẽ có MÃ ĐƠN. Chỉ cần đặt duy nhất 1 đơn. Bạn có thể sử dụng MoMo-ZaloPay-ShopeePay-ViettelPay hoặc Chuyển Khoản Ngân Hàng để thanh toán. HÃY GHI CHÚ MÃ ĐƠN HÀNG KHI CHUYỂN KHOẢN. Tài liệu sẽ gửi vào mail sau 2-5 phút.
This is default text for notification bar